Teksta izmērs A A A

Jaunumi

 LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS (LELBĀL) VIRSVALDE

ARCHIBĪSKAPE

Archib. Lauma Zušēvica

PREZIDIJS

Prezidente

Archib. Lauma Zušēvica
5438 Wild Rose Circle
Greendale, WI 53120
Tālr. (414) 421-3934
pastorlauma@gmail.com

Viceprezidenti

Prāv. Gunārs Lazdiņš (garīgais parstavis)
146 Springs CourtCarmel, IN 46033
Tālr. (317) 844-8608
glazdins@indy.rr.com

Pēteris Vīgants (laicīgais parstavis)
Schauinslandstr. 37
D-71154 Nufringen
Tālr 07032-83470
‌Peter@vigants.de

SEKRETĀRE

Tija Abuls
2910 Pomona Court
Brookfield, WI  53005 U.S.A.
Tālr. (262) 938-9741
tabuls@att.net


KASIERIS

Baiba Rodins
5820 Mountain Shadow Lane
Reno, NV  89511
Tālr. (773) 742-6331
‌liepinsbaiba@yahoo.com

EIROPAS PĀRSTĀVE

Prāv. Ieva Graufelde
Malmvägen 16B 4tr,
SE-191 60 Sollentuna, SverigeT
ālr. +46 (0)8-969767
Mob. tālr. + 46 (0)737-730051
ieva.graufelde@svenskakyrkan.se

 

AUSTRĀLIJAS PĀRSTĀVIS

Prāv. Dr. Jānis Priedkalns
2 Collyer Crt
Linden Park, SA 5065
Tālr. +61 8 8379 6983
jpuika@chariot.net.au

 

LELBA LAICĪGĀ PĀRSTĀVE

Sandra Kalve
6612 W. Kinnickinnic River Parkway
Milwaukee, WI  53219
Tālr. (414) 510-3808
kalvesandra@yahoo.com

 

VIRSVALDES LOCEKĻI

Garīdznieki

Archib. Lauma Zušēvica
Austrālijā – prāv. Dr. Jānis Priedkalns
LELBA kopumā – prāv. Gunārs Lazdiņš
LELBA Austrumu apg. – prāv. Anita Vārsberga-Pāža
LELBA Rietumu apg. – prāv. Daira Cilne
LELBA Vidienes apg. – māc. Ilze Larsen
LELBA Kanādas apg. – prāv. Ilze Kuplēna-Ewart
Lielbritānijā – prāv. Dr. Andris Abakuks
Vācijā – prāv. Klāvs Bērziņš
Zviedrijā – prāv. v.i. māc. Zilgme Eglīte

Laji
Austrālijā – Miķelis Strīķis
‌LELBA kopumā - Sandra Kalve
‌LELBA Austrumu apg. – Katrīna Veidiņa 
‌LELBA Rietuma apg. – Tamāra Rūsis 
‌LELBA Vidienes apg. – Ivars Petrovskis 
‌LELBA Kanādas apg. – Uldis Dāboliņš 
‌Lielbritānijā – Daira Vāvere 
‌Vācijā – Pēteris Vīgants 
‌Zviedijā – Dr. Jānis Krēsliņš
 

REVĪZIJAS KOMISIJA


‌Ingrida Jansone
‌68 South Street
Andover, NJ 07821
Tālr. (908) 852-0258
ibjansons@yahoo.com

‌Voldemārs Pelds
2323 Dixon Street
Des Moines, IA 50316
Tālr. (515) 710-1431
wally@pelds.com

 
‌Mārtiņš Pūtelis
‌144 1st Court
‌Carmel, IN  46033
‌Talr: (317) 440-2114
‌marty.putelis@cornerstonecontrols.com

Māc. Tālis Rēdmanis
Horst Caspar Steig 19, 
12353 Berlin
Tālr./fakss 03026398545
Mob. tālr. 015128318387
Talis-redmanis@t-online.de
 
RĪTDIENAS FONDS

Fonda priekšsēdis – 
Prāv. Kārlis Žols
karliszols@gmail.com

Fonda sekretārs – 
Dr. Līga Gonzalez
2260 Clover Dr NW
Grand Rapids, MI 49504-2536
mājas 616-791-2020
Mob 616-635-6080
ligagon@hotmail. com


Fonda kasieris– 
‌Baiba Rodins

A. Lūša Piemiņas fonda kasiere – 

Ilga Gulbe
5460 Yonge St #811
North York, ON 
M2N 6K7, Canada
Tālr. (416) 733-1078
igulbis@sympatico.ca

ex officio:
Archib. Lauma Zušēvica
Prāv. Gunārs Lazdiņš

LELBĀL PĀRSTĀVNIECĪBA LATVIJĀ

Archib. Lauma Zušēvica
c/o Mazā Pils iela 4
Rīga, LV-1050

Pārstāvja vietnieks:
Māris Slokenbergs

Darbvedis:
prāv. Klāvs Bērziņš (Vācija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *