Teksta izmērs A A A

Jaunumi

MISIJAS FONDA NOTEIKUMI

LELBĀL  Misijas fonda  uzdevums  ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur,  kur kāda LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze.

Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī.   Lūgumi pabalstam piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBĀL Virsvaldes priekšsēža/-des laicīgam/-ai vietniekam/-cei un archibīskapa/-es  sekretāram/-ei.   

Saņemtos lūgumus izvērtē  LELBĀL prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu.  Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši  informē LELBĀL Virsvaldi. 

Misijas fonda finances pārbauda LELBĀL Revizijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBĀL Virsvaldes plenārsēdes laikā.

Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt:

Archibīskaps/-e  katra gada aprīlī  izsūta ziņojumu visām  LELBĀL draudzēm un garīdzniekiem/-cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra piešķīruma summu un saņēmēju.

Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu,  nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma lēmums.

Apstiprināts 2016. gada 8. februārī

Ziedojumus Misijas Fondam lūdzam sūtīt LELBĀL kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBĀL vārda ar piezīmi "Misijas Fonds".


Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *