Teksta izmērs A A A

Jaunumi

MISIJAS FONDA NOTEIKUMI

LELBĀL  Misijas fonda  uzdevums  ir sniegt Kristus evaņģēliju un garīgu aprūpi tiem, kas dzīvo vietās ārpus Latvijas, kur iespējams izveidot LELBĀL draudzes, un arī tur,  kur kāda LELBĀL draudze Latvijā uzsākusi savu darbību un lūdz atbalstu, vai kur top jauna LELBĀL draudze.

Fonds dibināts archibīskapes Laumas Zušēvicas ierosmē 2015. gada aprīlī.   Lūgumi pabalstam piesūtāmi archibīskapam/-ei ar kopiju LELBĀL Virsvaldes priekšsēža/-des laicīgam/-ai vietniekam/-cei un archibīskapa/-es  sekretāram/-ei.   

Saņemtos lūgumus izvērtē  LELBĀL prezidijs, savus lēmumus pieņemot ar vienkāršu balsu vairākumu.  Par Misijas fonda piešķīrumiem un lēmumiem prezidijs nekavējoši  informē LELBĀL Virsvaldi. 

Misijas fonda finances pārbauda LELBĀL Revizijas komisija reiz pa trim gadiem, LELBĀL Virsvaldes plenārsēdes laikā.

Misijas fonda līdzekļus drīkst lūgt:

Archibīskaps/-e  katra gada aprīlī  izsūta ziņojumu visām  LELBĀL draudzēm un garīdzniekiem/-cēm par Misijas fonda darbību iepriekšējā gadā, ziņojumā ietverot katra piešķīruma summu un saņēmēju.

Ja lūgums pārsniedz 2000.00 ASV dolāru robežu,  nepieciešams visas Virsvaldes vairākuma lēmums.

Apstiprināts 2016. gada 8. februārī

Ziedojumus Misijas Fondam lūdzam sūtīt LELBĀL kasierei Baibai Rodiņai, 5820 Mountain Shadow Lane, Reno, NV 89511. Čeku rakstīt uz LELBĀL vārda ar piezīmi "Misijas Fonds".

PAZIŅOJUMS
LELBĀL Latvijas iecirkņa Aizputes ev. lut. draudze meklē mācītāju pilna laika darbam draudzē. 
Draudze var nodrošināt mācītāju ar dzīves vietu Aizputē.

Kandidātus lūdzam pieteikties pie LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvesta Kārļa Žola, tel: 26635035
vai e-pastā:
karliszols@gmail.com,  vai pie Aizputes draudzes priekšnieces Birutas Neiburgas, tel: 25914730.
 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *