Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kopš laika, kad Jēzus visiem saviem sekotājiem dāvināja Tēvreizes lūgšanu. Tā skanējusi vairāk kās jebkura cita - labos laikos, prieka brīžos, kā arī ciešanās, bailēs un pārbaudījumos.

Atsauksimies Pāvesta Franciska aicinājumam, kam pievienojies arī Pasaules Luterāņu federācijas ģenerālsekretārs Dr. Martin Junge,- rītdien, 25.martā pusdienas laikā, 12.00 (pēc Romas laika, kas būtu 6-os no rīta pēc Čikāgas laika) vienojoties lūgšanā kā vienai, svētai kristīgai Baznīcai.

Saite, links uz www.lutheranworld lapu:
https://www.lutheranworld.org/news/united-lords-prayer-across-globe?fbclid=IwAR0euInvUbXyRyYoNyiR7XAV8ZEHupG3fLfeIoIOMKWmhOZfNF4dyc0IGio


Kristus mācīja: “Lūdziet, tad jums taps dots!” Lai mēs, ar savu Pestītāju kopā lūdzot, piedzīvotu Viņa žēlastību un dziedināšanu visiem un ikvienam Dieva bērnam! Mēs Viņa radīti un vadīti, Jēzus mācīti kopā lūgt no visas sirds.

Mūsu visu Tēvs lai uzklausa mūsu lūgšanas un tās atbild, piešķirot savu svētību, cerību un mīlestību.

Lūgšanās vienota ar jums
Publicēts 24|03|2020

+ Lauma

Ceturtā svētdiena Ciešanu laikā

Laetare (Priecājies)

Mūsu Debesu Tēvs, Tavai žēlastībai un mīlestībai nekad nepienāks gals, tā ir jauna ik rītu. Jel dāvā tās šodien man un maniem brāļiem un māsām Tavā Dēlā Jēzū Kristū, lai mūsu spēki atjaunojas, un bēdas pārvēršas priekā. Āmen.
(Juris Saivars)

Lasījumi katrai dienai:
22.03.sv * Jesajas 66.10
23.03.p. * Jāņa ev. 15.5-11
24.03.o. * Mateja ev. 5:1-12
25.03.t. * Apustuļu darbi 9.1-20
26.03.c. * Jāņa atklāsmes gr. 21.1-5; 22.1-3
27.03.p. * Lūkas ev. 15.8-11
28.03.s. * Jāņa ev. 6.35,41; 8.12; 10.7,9; 11.25 un 14.6

Foto: Baiba Rēdmane
Publicēts 23|03|2020

Dienu ierāmējot lūgšanās

Aicinājums maziem un lieliem Dieva bērniem!

Ir sestdiena - diena, ko daudzi parasti gaidījuši, lai atpūstos no smagas darba nedēļas. Šodiena daudziem, kam jau visu nedēļu bijis lemts no mājām strādāt, kamēr bērni ap viņiem rosās, jo skolas slēgtas, vienkārši saplūst ar pārējām dienām, jo tā īsti nu vairs neatšķiras no citām. Nav arī kurp doties. Koncerti nenotiek, spēļu laukumus apmeklēt nedrīkst. Gudrojam, kā palīdzēt ‘nodedzināt’ bērnos uzkrājušo enerģiju, skatāmies internetā, kā citi lūdz un aicina virtuālā pasaulē pulcēties pārrunās.

Kā šī diena izskatītos, ja mēs to ierāmētu lūgšanās? Ebreju ticīgajiem šī ir sabata diena. Diena Dievam un lūgšanām. Savās mājās kopā ar bērniem lūdzam, lai Dievs pasargā tos, kas cīnās ar Covid-19 sekām, jo no viņiem tiek daudz vairāk prasīts kā no tiem, kam tikai lūgts palikt savās mājās, lai aizsargātu citus. Lūdzam, lai stiprina tos, kam nav darba, vai kas daudz zaudējuši. Bērniem varam skaidrot, ka šajā brīdī arī viņi piedalās sevišķi svarīgā misijā - palīdzēt novērst citiem ko ļaunu.

[...]
Publicēts 21|03|2020
+Lauma
Arhīvs

Mācītāja meklēšanas sludinājums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudze Toronto

meklē mācītāju pilna laika darbam

Sv. Andreja draudzei ar apm. 550 locekļiem ir svarīgi dot iespēju pielūgt Dievu un kalpot draudzē latviešu valodā. Notiek arī dievkalpojumi abās – latviešu un angļu valodās, lai iekļautu savā draudzīgā vidē latviski nerunājošos draudzes locekļus.

Kopš 2015. gada draudze mājo Sv. Jāņa ev. lut. latviešu draudzes baznīcā – “divas draudzes zem viena jumta” – un ir izveidojusi labu sadarbību ar Sv. Jāņa draudzi.

Draudzei pieder lauku īpašums – Sidrabene apm. 50 km no Toronto, kur vasarās notiek bērnu nometne, dažādi sarīkojumi un dievkalpojumi brīvdabas baznīcā. Pārējos mēnešos reizi mēnesī notiek dievkalpojumi sabiedriskajā ēkā.

Draudzei ir sava tīmekļa lapa ar informāciju latviešu un angļu valodās: www.standrewslatvian.org

Draudze pieder Latviešu Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai Amerikā (LELBA) – Kanādas apgabalam (LELBāL – Latvijas Evaņģēliski Luteriskai Baznīcai ārpus Latvijas), kā arī Evaņģēliski luteriskai Baznīcai Kanādas – Austrumu sinodei (ELCIC – Eastern Synod). Abas šīs Baznīcas ir Pasaules Luterāņu Federācijas (Lutheran World Federation) locekles

Prasības kandidātiem: maģistra grāds teoloģijā, pieredze draudzes vadībā,

labas latviešu un angļu valodas prasmes.

Kandidāti aicināti pieteikties līdz 2020. gada 20. februārim,

iesūtot CV LELBA Kanādas apgabala prāvestam Dāvim Kaņepam.

(daviskaneps@gmail.com / 289-442-6846)


 
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *