Teksta izmērs A A A

Jaunumi

Lūgšanās ar Nepalas zemestrīcē cietušajiem

iesūtīts: 26.04.2015

Mīļās māsas un brāļi Kristū,

Kā ziniet, Nepalā ir notikusi zemestrīce, kas savās pēdās atstājusi sēras, bailes, izmisumu un lielas vajadzības. Aicinu aizlūgt par mirušiem un visiem, kas cietuši. Pievienoju LELBA vidienes apgabala garīgās vadītājas vietas izpildītāja māc. Ilzes Larsen uzrakstīto lūgšanu un aicinājumu palīdzēt.

Lai Dievs svētī un stiprina, mierina un iedrošina.

Jūsu

+ Lauma

archibīskape

Dievs, brīnišķīgais Radītāj un Visuvaldītāj, - Tu radīji šo pasauli, šo planētu un Tu saredzēji to visu "par labu esam" (1. Moz. 1). Tu devi mums pasauli, kas elpo un dzīvo; planētu, kas kādreiz arī lūzt un sķeļas.  http://rev-o-lution.org/

Žēlsirdīgais Dievs, mēs lugšanā esam kopā ar katru, kurš cietis un piedzīvojis zemestrīci Nepalā. Mēs lūdzam par visiem, kas sēro par mirušajiem tuviniekiem. Mēs lūdzam par visiem, kas ievainoti. Mēs lūdzam par visiem, kas vēl tiek meklēti. Mēs lūdzam par visiem ārvalstu alpīnistiem, kuri rūpīgi plānojuši kāpšanu visaugstākajā virsotnē - Everestā, bet piedzīvojuši neparedzamo. 

Mēs lūdzam, žēlsirdīgais Dievs, vadi mūs ar savu padomu un gudrību - kā varam palīdzēt cietušajiem , kā mēs varam but Tavā līdzjūtībā; kā mēs varam būt Tu - Kristus,  priekš Nepalas zemestr
īcē cietušajiem.

Kristus vārdā to lūdzam - brinišķīgais Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera Lielskungs. (Jes. 9:5)


mac. Ilze Larsen
 
---------------
 
Ja jūtaties aicinats atbalstīt Nepalas zemestrīcē cietušos ar ziedojumu, sūtiet tos sekojoši:
 
1 - LELBA kasierim Jānis Eizim  (P.O. Box 793, Oak Park, IL 60303)  ar norādi "Nepalas zemestrīcē cietušajiem" un kasieris to nosūtīs tālāk uz sekojošām organizācijām, kurām arī jūs varat ziedot paši caur internetu:
 
2 -  Evangelical Lutheran Curch in America    http://www.elca.org/Our-Work/Relief-and-Development/Lutheran-Disaster-Response/Our-Impact/Nepal-Earthquake
 
3 - Lutheran World Relief     http://lwr.org/ourwork/emergencies
 
4 - Sarkanais Krusts     http://www.redcross.org/support/international-support

« atpakaļ
Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2014.
Visas tiesības paturētas.
Izgatavoja GlobalWEB *